24 - پخش آنلاین ویدئوهای آموزشی شانه در برنامه های گفتگوی تلویزیون (دکتر نخعی)

 

1: بیماریهای شانه (خلاصه ای بیماریهای شانه)

پخش از : شبکه سلامت – برنامه ضربان 

ژانر : گفتگوی پزشکی 

 دسته بندی : سلامت 

 زبان : فارسی 

زمان پخش: 28 آبان 1393 ۱۶:٠۱ 

مدت: 59 دقیقه

آدرس اینترنتی برای مشاهده آنلاین ویدئو (روی آدرس زیر کلیک کنید و ویدئو را ببینید):

http://www.telewebion.com/fa/episode/info/1221910/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87

 

  

2: دررفتگی مفصل شانه

پخش از : شبکه سلامت – برنامه ضربان   

ژانر : گفتگوی پزشکی 

 دسته بندی : سلامت 

 زبان : فارسی 

زمان پخش: 05 آذر 1393 ۱۶:٠٠ 

مدت: 1 ساعت

آدرس اینترنتی برای مشاهده آنلاین ویدئو (روی آدرس زیر کلیک کنید و ویدئو را ببینید):

http://www.telewebion.com/fa/episode/info/1224812/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87

 

 

3) شانه منجمد

پخش از : شبکه سلامت – برنامه ضربان

ژانر : گفتگوی پزشکی 

 دسته بندی : سلامت 

 زبان : فارسی 

زمان پخش: 12 آذر 1393 ۱٦:٠٠ 

مدت: 1 ساعت

آدرس اینترنتی برای مشاهده آنلاین ویدئو (روی آدرس زیر کلیک کنید و ویدئو را ببینید):

http://www.telewebion.com/fa/episode/info/1227539/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF

 

4) آرتروز شانه

پخش از : شبکه سلامت – برنامه ضربان

ژانر : گفتگوی پزشکی 

 دسته بندی : سلامت 

 زبان : فارسی

زمان پخش: 26 آذر 1393 ۱۵:۵۹
مدت: 1 ساعت
آدرس اینترنتی برای مشاهده آنلاین ویدئو (روی آدرس زیر کلیک کنید و ویدئو را ببینید):

/ 0 نظر / 273 بازدید